Contractació, Convenis i Ajuts

Relació de convenis, contractes i subvencions amb les administracions públiques

ANY ORGANISME CONCEPTE IMPORT
2020 Departament de Treball, Afers Socials i Família Concertació 43 places residencials per a gent gran dependent. Període de 2015 a 2030. Pròrroga 2020. 1.084.725,45€
2020 Consorci de Serveis Socials de Barcelona Licitació 30 places CRAE. Pròrroga 2020. 1.336.215,10€
2020 Departament de Treball, Afers Socials i Família Subvenció extraordinària COVID: elaboració Pla d’Igualtat 4.000€
2020 Departament de Treball, Afers Socials i Família Resolució Convocatòria Herències Intestades (obres) 15.757,76€
2013 Departament de Treball, Afers Socials i Família Resolució Convocatòria Herències Intestades (equipament) 8.219,84€

Acollim, acompanyem i cuidem a infants i gent gran, oferint-los-hi una llar on trobar l’estima i el suport que necessiten.

© 2024 Fundació Mare de Déu de Fàtima | Avís Legal | Politica de Privacitat | Política de Cookies | by Patitus Web i Gràfica