Organització Institucional

Patronat

Presidenta

Teresa Trias Jover

Vice-Presidenta

Rosa Carbó Loza

Tresorer

Javier Quilez Garcia

Secretari

Guillermo Gras Goñalons

Vocal

Dolors Molina Álvarez

Vocal

Roser Bassets Marill

Vocal

Raquel Canalda Martinez

Vocal

Lluís Castells Ribas

Vocal

Eduard Tico Policart

Vocal

Maria Carmen Trias Jover

Vocal

Isolda Ventura Arasanz

Governança i organització

Òrgans de govern i direcció. Coneix com ens organitzem.

 

Fundació Fàtima s´adhereix al CODI DE BON GOVERN I BONES PRÀCTIQUES DE GESTIÓ de la Coordinadora Catalana de Fundacions.

Retribucions dels Òrgans de Govern

Tal i com estableix la normativa corresponent, els patrons i patrones de l’entitat realitzen la seva contribució de forma gratuïta i desinteressada. Els sous corresponents als professionals de l’entitat es regeixen segons el conveni col·lectiu que li sigui propi:

  • Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc
  • Conveni col.lectiu estatal de serveis d’atenció a les persones dependents i desenvolupament  de la promoció de l’autonomia personal.