Política de Privacitat

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades de caràcter personal que ens ha facilitat de forma voluntària seran incorporades a un fitxer del qual és titular la Fundació Mare de Déu de Fàtima (NIF R0801057A; en endavant FUNDACIÓ FÀTIMA) inscrita al Registre General de l’Agencia Española de Protección de Datos, i s’utilitzaran per gestionar les dades facilitades pels usuaris a través del formulari de contacte de la pàgina web www.fundaciofatima.org i per a enviar informació que considerem del seu interès a través del compte de correu que ens ha facilitat. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició haurà de remetre una comunicació escrita, des del compte de correu electrònic que va usar a l’hora d’omplir el formulari de contacte, a fundacio@fundaciofatima.org especificant en l’assumpte “baixa”.

 

RECOLLIDA DE DADES A TRAVÉS DEL FORMULARI DE CONTACTE

La FUNDACIÓ FÀTIMA a través de la seva pàgina web www.fundaciofatima.org o qualsevol altre domini o subdomini vinculat a aquesta, i de titularitat de FUNDACIÓ FÀTIMA, pot sol•licitar a l’Usuari certes dades de caràcter personal a través del seu formulari de contacte. La FUNDACIÓ FÀTIMA utilitzarà les dades subministrades per l’Usuari per a la gestió interna, per realitzar les funcions informàtiques lligades a la gestió, difusió i estadístiques de FUNDACIÓ FÀTIMA així com per a donar a conèixer a l’Usuari la informació que aquest sol•liciti i transmetre la informació que pogués considerar d’interès. Les dades subministrades per l’usuari són guardades automàticament en un fitxer segur i d’accés restringit. La FUNDACIÓ FÀTIMA es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per a garantir una bona gestió, la FUNDACIÓ FÀTIMA es pot trobar obligat a facilitar determinades dades dels seus usuaris (nom, adreça, telèfon, correu electrònic, etc.) a altres empreses, entitats o organitzacions col•laboradores. En tots els casos les dades que es faciliten són les estrictament necessàries per a l’activitat concreta que s’hagi de realitzar. Vostè autoritza expressament la cessió de les seves dades de caràcter personal per a aquesta finalitat si fos necessari per a la correcta gestió interna. Els usuaris de la FUNDACIÓ FÀTIMA, podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, comunicant-ho per escrit a través del nostre correu electrònic fundacio@fundaciofatima.org

 

ENVIAMENT DE COMUNICACIONS EN FORMAT ELECTRÒNIC

La FUNDACIÓ FÀTIMA podrà remetre a l’usuari comunicacions per mitjans electrònics d’informació relativa al seu sector d’activitat i que pugui considerar del seu interès. L’usuari pot negar-se lliurement al fet que els tractaments continguts en aquesta clàusula es duguin a terme, donant-se de baixa de forma automàtica de les comunicacions que no siguin del seu interès.

 

COMUNICACIONS DE DADES EFECTUADES PEL PROPI USUARI

Abans de facilitar dades personals relatives a terceres persones, l’Usuari haurà d’obtenir el seu previ i exprés consentiment, havent informat dels termes continguts en aquesta Política de privacitat. L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a la FUNDACIÓ FÀTIMA davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari del deure descrit en aquest paràgraf.

 

ÚS DE COOKIES

En compliment a l’art . 22.2 LSSICE s’informa de la utilització de les cookies al lloc web www.fundaciofatima.org FUNDACIÓ FÀTIMA, pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició, poden utilitzar cookies quan l’Usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’Usuari durant el seu temps de navegació. Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, de manera que no proporcionen per si mateixes dades personals de l’Usuari. Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba allotjat el lloc web reconegui el navegador web utilitzat per l’Usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que es hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S’utilitzen també per a mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, així com per controlar el progrés i nombre d’entrades. L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal•lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el Lloc Web no resulta necessari que l’Usuari permeti la instal•lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom de la FUNDACIÓ FÀTIMA.

Acollim, acompanyem i cuidem a infants i gent gran, oferint-los-hi una llar on trobar l’estima i el suport que necessiten.

© 2024 Fundació Mare de Déu de Fàtima | Avís Legal | Politica de Privacitat | Política de Cookies | by Patitus Web i Gràfica